Cập nhật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin cố định giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ các sản phẩm của bạn. Để cập nhật thông tin cá nhân trên Printub, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Printub của bạn.

Bước 2: Click vào khu vực quản lý cá nhân (Chứa ảnh đại diện của bạn) và chọn “Thông tin tài khoản”.

Cập nhật thông tin cá nhân

Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân của bạn tại tab “Cá Nhân”.

  • Tại mục ảnh đại diện, nhấn “Chọn tệp” để tải lên một bức ảnh. Ảnh này phải thuộc định dạng JPG, GIF hoặc PNG và dung lượng nhỏ hơn 800 KB.
  • Điền thông tin cần cập nhật vào các mục: Họ tên, Username, Shop Name và Số điện thoại.
    • “Username” không trùng lặp giữa các user, được dùng để đăng nhập thay cho địa chỉ email.
    • “Shop Name” được sử dụng để thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn hàng của họ, bao gồm các trường hợp sản xuất chậm, giao chậm,…

Lưu ý: Tại mục “Username” và “Shop Name” bạn phải nhập tên có ít nhất 6 ký tự bao gồm chữ cái không dấu, số và không bao gồm dấu cách. Bạn nên đặt tên đơn giản, dễ nhớ.

  • Chọn “Lưu thay đổi” để lưu thông tin của bạn và kết thúc thao tác.

Cập nhật thông tin cá nhân

Bài viết này có hữu ích với bạn không? Cám ơn bạn đã phản hồi! Đã xảy ra sự cố khi gửi phản hồi của bạn. Vui lòng thử lại sau.