Thông Tin Trợ Giúp

Printub Help Center

Bắt Đầu

Đăng ký và thiết lập tài khoản Printub qua các thao tác đơn giản

7 bài viết

Sản Phẩm

Thông tin chi tiết về các sản phẩm đang được Printub cung cấp

4 bài viết

Tính Năng

Những tính năng Printub phát triển nhằm hỗ trợ quá trình kinh doanh của bạn

8 bài viết

Quản Lý Chiến Dịch

Hướng dẫn quản lý chiến dịch bán sản phẩm tùy chỉnh hiệu quả

5 bài viết

Quản Lý Đơn Hàng

Phân tích, quản lý và tra cứu tình trạng đơn hàng trên Printub

5 bài viết

Thanh Toán

Chính sách thanh toán cho người bán và hướng dẫn rút tiền lợi nhuận

1 bài viết

Sản Xuất & Vận Chuyển

Quy trình in ấn, sản xuất và vận chuyển sản phẩm của Printub

2 bài viết

Chính Sách

Những quy định cần lưu ý và các chính sách của Printub nhằm hỗ trợ người bán

4 bài viết

Dịch Vụ Khách Hàng

Thông tin liên hệ đội ngũ Printub và quy trình hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm

3 bài viết

Thiết Kế

Hướng dẫn cơ bản cách tạo mẫu thiết kế cho sản phẩm tùy chỉnh

4 bài viết

Quảng Bá Sản Phẩm

Những lưu ý để quảng bá sản phẩm tùy chỉnh hiệu quả

4 bài viết

Dành Cho TMĐT

Hướng dẫn dành cho người bán trên sàn Thương mại điện tử

3 bài viết

Printub Referral

Cách hoạt động và hướng dẫn tham gia chương trình giới thiệu bạn bè

1 bài viết