Thông Tin Trợ Giúp

Printub Help Center

Bắt Đầu

Đăng ký và thiết lập tài khoản Printub qua các thao tác đơn giản

7 bài viết

Sản Phẩm

Thông tin chi tiết về các sản phẩm đang được Printub cung cấp

4 bài viết

Tính Năng

Những tính năng Printub phát triển nhằm hỗ trợ quá trình kinh doanh của bạn

10 bài viết

Quản Lý Chiến Dịch

Hướng dẫn quản lý chiến dịch bán sản phẩm tùy chỉnh hiệu quả

5 bài viết

Quản Lý Đơn Hàng

Phân tích, quản lý và tra cứu tình trạng đơn hàng trên Printub

5 bài viết

Thanh Toán

Chính sách thanh toán cho người bán và hướng dẫn rút tiền lợi nhuận

1 bài viết

Sản Xuất & Vận Chuyển

Quy trình in ấn, sản xuất và vận chuyển sản phẩm của Printub

3 bài viết

Chính Sách

Những quy định cần lưu ý và các chính sách của Printub nhằm hỗ trợ người bán

5 bài viết

Dịch Vụ Khách Hàng

Thông tin liên hệ đội ngũ Printub và quy trình hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm

3 bài viết

Thiết Kế

Hướng dẫn cơ bản cách tạo mẫu thiết kế cho sản phẩm tùy chỉnh

4 bài viết

Quảng Bá Sản Phẩm

Những lưu ý để quảng bá sản phẩm tùy chỉnh hiệu quả

4 bài viết

Dành Cho TMĐT

Hướng dẫn dành cho người bán trên sàn Thương mại điện tử

3 bài viết

Printub Referral

Cách hoạt động và hướng dẫn tham gia chương trình giới thiệu bạn bè

1 bài viết