Cập nhật mật khẩu

Nếu bạn cho rằng mật khẩu hiện tại của tài khoản Printub chưa đủ an toàn, bạn có thể cập nhật lại mật khẩu theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Printub của bạn bằng Email. (Lưu ý rằng bạn chỉ có thể cập nhật mật khẩu khi đăng ký tài khoản Printub bằng Email)

Bước 2: Click vào khu vực quản lý cá nhân (Chứa ảnh đại diện của bạn) và chọn “Thông tin tài khoản”.

cập nhật tài khoản

Bước 3: Cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản Printub của bạn tại tab “Mật Khẩu”.

cập nhật mật khẩu

  • Gõ mật khẩu bạn đang sử dụng vào ô “Mật khẩu hiện tại”.
  • Gõ mật khẩu bạn muốn thay thế vào ô “Mật khẩu mới”.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng mật khẩu bao gồm chữ cái không dấu và số. Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 6 ký tự.

  • Gõ lại chính xác mật khẩu mới của bạn tại ô “Gõ lại mật khẩu mới”.

Bước 4: Chọn “Lưu thay đổi” để lưu mật khẩu mới của bạn và kết thúc thao tác.

Bài viết này có hữu ích với bạn không? Cám ơn bạn đã phản hồi! Đã xảy ra sự cố khi gửi phản hồi của bạn. Vui lòng thử lại sau.