Chính sách tỷ lệ hoàn (tính theo tháng)

Tỷ lệ hoàn là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử và khi kinh doanh trên Printub cũng không thể bỏ qua chỉ số này. Tỷ lệ hoàn được Printub tính theo số lượng sản phẩm bị hoàn trả/tổng số sản phẩm bán ra trong một tháng.

Dựa vào chỉ số này người bán hàng có thể biết sản phẩm đang gặp vấn đề gì và mức độ đón nhận của thị trường. Đối với Printub, chúng tôi cũng xác định được tỷ lệ hoàn chung trên cả hệ thống để kịp thời cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Với các đơn hàng bị hoàn hoặc khách hủy thì Printub sẽ chịu tổn thất về chi phí sản xuất sản phẩm, và người bán (seller) không nhận được lợi nhuận.

Tuy nhiên, để tránh gặp phải tình trạng tổn thất hàng hóa và chi phí, Printub áp dụng chính sách tỷ lệ hoàn tính theo tháng để các seller cập nhật thông tin cụ thể. 

Chính sách tỷ lệ hoàn hàng tháng

Chính sách tỷ lệ hoàn tính theo tháng được Printub quy định như sau:

Tỷ lệ hoàn Chính sách Ví dụ
Từ 10% trở xuống Printub chịu toàn bộ tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn). Người bán không phải chịu phí. Một chiếc áo PE tiền sản xuất (base cost) là 60.000đ, tiền ship chiều đi là 30.000đ, tiền ship chiều hoàn là 15.000đ. Tổng cộng Printub chịu tổn thất 105.000đ.
Từ 10,1% trở lên Người bán chịu tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn) của phần vượt trên 10%. Tỷ lệ hoàn của tháng là 15% thì người bán phải chịu tất cả chi phí của 5% đơn hoàn còn lại.

Các đơn hoàn được tính dựa trên thời gian lên đơn. Ví dụ: 10% hoàn là đến 20 áo bị hoàn đầu tiên thì từ áo hoàn thứ 21 trở đi (tính theo thời gian lên đơn) người bán sẽ chịu chi phí hoàn.

Chính sách thanh toán tiền hàng nếu tỷ lệ hoàn quá 10%

Printub sẽ chốt số đơn hoàn khi các đơn của tháng trước đã được bên giao hàng đối soát hết, thường sẽ bị trễ (delay) 7 – 10 ngày vì chờ thời gian vận chuyển + đối soát của những đơn được xuất đi vào ngày cuối tháng.

Tiền hoàn sẽ được người bán trả cho Printub dưới 2 hình thức:

  1. Trừ vào lần rút tiền tiếp theo nếu trong tiền lợi nhuận trên hệ thống (trong phần Thanh toán) của người bán còn đủ.
  2. Nếu người bán không còn đủ tiền lợi nhuận trong phần Thanh toán thì phải có trách nhiệm chuyển khoản số tiền hoàn cho Printub trước ngày 1 của tháng tiếp theo (xem ví dụ phía dưới).

Ưu tiên: Hình thức trừ tiền vào lần rút tiền tiếp theo.

Trong trường hợp 2, nếu người bán không thanh toán tiền hoàn theo chính sách thì Printub sẽ khóa tài khoản kể từ ngày 15 của tháng kế tiếp.

Ví dụ: Tiền hoàn tháng 2/2020 sẽ phải thanh toán trong tháng 3/2020 (tức trước ngày 1/4/2020). Sau ngày 15/4/2020 mà người bán không thanh toán thì Printub sẽ khóa tài khoản.

Cách theo dõi tỷ lệ hoàn

Printub sẽ gửi thông báo qua email và trên hệ thống đến các tài khoản có tỷ lệ hoàn vượt quá 10% trước ngày 15 hàng tháng để người bán nắm được thông tin.

Người bán có thể cập nhật tỷ lệ hoàn trong khung Hoạt động của phần Thông báo trên đầu trang web (thanh công cụ). 

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập mới có thể nhìn thấy phần Thông báo.

Chính sách tỷ lệ hoàn được đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi của cả người bán và Printub. Chúng tôi luôn coi người bán là những đối tác quan trọng nhất và mọi chính sách được đưa ra đều đảm bảo dựa trên nguyên tắc cùng thắng (win-win).

Chúc bạn kinh doanh thành công cùng Printub.

Bài viết này có hữu ích với bạn không? Cám ơn bạn đã phản hồi! Đã xảy ra sự cố khi gửi phản hồi của bạn. Vui lòng thử lại sau.