Chính sách tỷ lệ hoàn

Tỷ lệ hoàn là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử và khi kinh doanh trên Printub cũng không thể bỏ qua chỉ số này. Dựa vào tỷ lệ hoàn, seller có thể biết sản phẩm nào đang gặp vấn đề và mức độ đón nhận của thị trường. Đối với Printub, chúng tôi cũng xác định được tỷ lệ hoàn chung trên cả hệ thống để kịp thời cải tiến chất lượng.

Tỷ lệ hoàn được tính theo công thức:

Tỷ lệ hoàn = (Số lượng sản phẩm bị hoàn trả/Tổng số sản phẩm bán ra) x 100%

Với các sản phẩm bị hoàn hoặc khách hủy thì Printub sẽ chịu chi phí sản xuất, người bán (seller) không nhận được lợi nhuận.

Để tránh tình trạng tổn thất hàng hóa và nguồn lực,  từ ngày 1/6/2021, Printub cập nhật cách tính tỷ lệ hoàn và giao diện giúp seller theo dõi theo thời gian thực, cụ thể như sau: 

Chính sách tỷ lệ hoàn

Chính sách tỷ lệ hoàn được Printub quy định như sau:

Tỷ lệ hoàn Chính sách Ví dụ
Từ 10% trở xuống Printub chịu toàn bộ tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn). Người bán không phải chịu phí. Một chiếc áo PE tiền sản xuất (base cost) là 60.000đ, tiền ship chiều đi là 30.000đ, tiền ship chiều hoàn là 15.000đ. Tổng cộng Printub chịu tổn thất 105.000đ.
Từ 10,1% trở lên Người bán chịu tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn) của sản phẩm vượt trên 10%. Tỷ lệ hoàn của tháng là 15% thì người bán phải chịu tất cả chi phí của 5% sản phẩm hoàn còn lại.

Trên hệ thống, Printub sẽ tính tổng sản phẩm được giao và tổng sản phẩm bị hoàn (theo thời gian thực). Nếu tỷ lệ hoàn vượt quá 10% cho phép, người bán chịu phí của phần vượt trên 10% và bị trừ vào lợi nhuận của lần rút tiền tiếp theo. Ví dụ:

  • Giả sử seller bán được 100 áo, trong đó 10 áo bị hoàn đầu tiên seller không phải chịu phí. Từ áo thứ 11 trở đi (tính theo thời gian lên đơn) người bán sẽ chịu chi phí hoàn.
  • Giả sử lợi nhuận là 5.500.000đ, trong đó tiền hoàn của bạn là 350.000đ, khi đó bạn rút được khoản lợi nhuận là 5.150.000đ.

Cách theo dõi tỷ lệ hoàn

Trong dashboard "Thanh toán", các sản phẩm đã giao và các đơn bị hoàn được tự động cập nhật theo thời gian thực. Các sản phẩm bị hoàn trong 10% hiển thị lợi nhuận 0đ, sản phẩm bị hoàn vượt quá 10% hiển thị lợi nhuận là -(base cost). 

Printub hiển thị minh bạch thông tin các đơn hàng, các sản phẩm seller bị trừ tiền, các sản phẩm seller được hoàn lại tiền & tỷ lệ hoàn hàng tháng. Báo cáo tỷ lệ hoàn hàng tháng được thống kê ngày 15 của tháng kế tiếp, cùng ngày Printub sẽ hoàn lại tiền nếu đã trừ quá trong lần rút trước.

Chú ý: 

1. Chỉ các đơn bị hoàn từ ngày 1/6/2021 mới được tính theo cập nhật mới, các đơn bị hoàn trước ngày 1/6/2021 sẽ được reset.
2. Tỷ lệ hoàn tính cho tất cả đơn hàng của người bán, bao gồm đơn trực tiếp và đơn từ sàn TMĐT.

Người bán có thể cập nhật tỷ lệ hoàn trong khung Hoạt động của phần  Thông báo trên đầu trang web (thanh công cụ). 

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập mới có thể nhìn thấy phần Thông báo.

Chính sách tỷ lệ hoàn được đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi của cả người bán và Printub. Chúng tôi luôn coi người bán là những đối tác quan trọng nhất và mọi chính sách được đưa ra đều đảm bảo dựa trên nguyên tắc cùng thắng (win-win).

Với các thắc mắc về chính sách, bạn vui lòng nhắn tin trực tiếp cho fanpage Printub.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Chúc bạn kinh doanh thành công cùng Printub.

Bài viết này có hữu ích với bạn không? Cám ơn bạn đã phản hồi! Đã xảy ra sự cố khi gửi phản hồi của bạn. Vui lòng thử lại sau.