Xóa chiến dịch

Với các chiến dịch không hiệu quả hoặc bị sai thông tin quan trọng, người bán hàng có quyền xóa khỏi hệ thống Printub. Bạn có thể xóa một chiến dịch khi nó chưa bắt đầu (đang thiết kế), đã khởi chạy (chưa có người mua) hoặc đã kết thúc

Cách xóa chiến dịch:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Printub.com/login. Trong trang quản lý cá nhân (Dashboard), vào phần “Chiến dịch”.

Bước 2: Click vào biểu tượng “…” của chiến dịch muốn xóa. Chọn “Xóa chiến dịch”.

Bước 3: Chọn “OK” để xác nhận xóa chiến dịch và kết thúc thao tác.

Để xóa một chiến dịch đang chạy (đã có người mua), vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua fanpage Printub.com để được hỗ trợ nhanh nhất. Lưu ý rằng khi bạn xóa một chiến dịch đang chạy, tất cả các đơn hàng hiện có của chiến dịch đó sẽ bị huỷ bỏ.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan