Chính sách thanh toán cho người bán

Printub thanh toán lợi nhuận cho người bán vào tất cả các ngày trong tháng (trừ chủ nhật, ngày lễ và Tết) sau khi có yêu cầu rút tiền từ người bán.

Người bán có thể thực hiện thanh toán khi trong tài khoản Printub có tối thiểu 200.000 đồng (Số tiền đang có luôn được cập nhật tại phần “Thanh toán” trong Dashboard). Nếu tài khoản của bạn chưa đạt mức tối thiểu để thu về, khoản lợi nhuận này sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi bạn đạt được mức tối thiểu.

Khoản thanh toán sẽ được gửi tới tài khoản ngân hàng mà bạn kê khai trong Dashboard khi thực hiện yêu cầu rút tiền.

Tham khảo: Xem thông tin thanh toán và rút tiền lợi nhuận từ Printub

Chính sách thanh toán được áp dụng từ ngày 15/1/2018.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan