Thông báo về chính sách tỷ lệ hoà theo tháng

Printub thông báo về chính sách tỷ lệ hoàn (tính theo tháng)

Tỷ lệ hoàn là một chỉ số quan trọng trong ngành thương mại điện tử nói chung và Printub nói riêng. Tỷ lệ đơn hoàn tăng đồng nghĩa với việc chi phí tăng cao và lợi nhuận sẽ giảm mạnh.

Như bạn đã biết, với các đơn hàng bị hoàn hoặc khách hủy thì Printub sẽ chịu tổn thất về chi phí sản xuất sản phẩm và người bán (seller) không nhận được lợi nhuận.

Tuy nhiên, đi sâu vào tỷ lệ hoàn, Printub đưa ra chính sách tỷ lệ hoàn cụ thể hơn để người bán có thể nắm rõ.

1. Chính sách tỷ lệ hoàn hàng tháng

Tỷ lệ hoànChính sáchVí dụ
Từ 10% trở xuốngPrintub chịu toàn bộ tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn).Một chiếc áo PE tiền sản xuất (base cost) là 60.000đ, tiền ship chiều đi là 30.000đ, tiền ship chiều hoàn là 15.000đ. Tổng cộng Printub chịu tổn thất 105.000đ.
Từ 10,1% trở lênNgười bán chịu tiền sản xuất (base cost) + phí giao vận (chiều đi + chiều hoàn) của phần vượt trên 10%.Tỷ lệ hoàn của tháng là 15% thì người bán phải chịu tất cả chi phí của 5% đơn hoàn còn lại.

Các đơn hoàn được tính dựa trên thời gian lên đơn. Ví dụ: 10% hoàn là đến 20 áo bị hoàn đầu tiên thì từ áo hoàn thứ 21 trở đi (tính theo thời gian lên đơn) người bán sẽ chịu chi phí hoàn.

2. Chính sách thanh toán tiền hoàn nếu tỷ lệ hoàn vượt quá 10%

Printub sẽ chốt đơn hoàn khi các đơn của tháng trước đã được bên giao hàng đối soát hết, thường sẽ bị trễ (delay) 7 – 10 ngày vì chờ thời gian vận chuyển + đối soát của những đơn được xuất đi vào ngày cuối tháng.

Tiền hoàn sẽ được người bán trả cho Printub dưới 2 hình thức:

  1. Trừ vào lần rút tiền tiếp theo nếu trong tiền lợi nhuận trên hệ thống (trong phần Thanh toán) của người bán còn đủ.
  2. Nếu người bán không còn đủ tiền lợi nhuận trong phần Thanh toán thì người bán phải có trách nhiệm chuyển khoản số tiền hoàn cho Printub trước ngày 1 của tháng tiếp theo (xem ví dụ phía dưới).

Ưu tiên: Hình thức trừ tiền vào lần rút tiền tiếp theo.

Nếu người bán không thanh toán tiền hoàn theo chính sách sách thì Printub sẽ khóa tài khoản kể từ ngày 15 của tháng kế tiếp.

Ví dụ: Tiền hoàn tháng 2/2020 sẽ phải thanh toán trong tháng 3/2020 (tức trước ngày 1/4/2020). Sau ngày 15/4/2020 mà người bán không thanh toán thì Printub sẽ khóa tài khoản.

Printub sẽ gửi thông báo qua email và trên hệ thống đến các tài khoản có tỷ lệ hoàn vượt quá 10% trước ngày 15 hàng tháng để người bán nắm được thông tin.

Người bán cũng có thể cập nhật tỷ lệ hoàn trong khung Hoạt động của phần Thông báo trên đầu trang web (thanh header). Lưu ý: Bạn cần đăng nhập mới có thể nhìn thấy phần Thông báo.

Chính sách tỷ lệ hoàn được đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi của cả người bán và Printub. Chúng tôi luôn coi người bán là những đối tác quan trọng nhất và mọi chính sách được đưa ra đều đảm bảo rằng dựa trên nguyên tắc cùng thắng (win-win).

Chúc bạn kinh doanh thành công cùng Printub!

Để lại một bình luận?