Dự trữ hình in

Khi bán hàng trên sàn Thương mại điện tử (TMĐT), một trong những vấn đề người bán cần quan tâm là thời gian sản xuất sản phẩm. Thời gian này cần phải khớp với thời gian nhận đơn của đối tác vận chuyển, được từng sàn quy định. Sản xuất […]

Tạo mockup trên trang bán hàng

Khi bán hàng online, muốn thuyết phục khách hàng mua, người bán cần cho họ nhìn thấy thiết kế cụ thể trên một sản phẩm thực tế. Đây là lúc cần đến sự hỗ trợ của mockup sản phẩm.  Mockup cho người mua hàng biết hình ảnh thực tế về […]